Minimize

Tư vấn


Tư vấn

Dịch vụ tư vấn VINWATER cung cấp cho khách hàng tập trung vào các giai đoạn đầu của chu trình dự án: từ phân tích vấn đề, xác định dự án, quy hoạch tổng thể, thiết kế và lựa chọn chiến lược, nghiên cứu khả thi, và áp dụng phương pháp tiếp cận tổng hợp vấn đề quản lý tài nguyên nước, thủy lợi và môi trường

 

Minimize

Nghiên cứu


Nghiên cứu

VINWATER thực hiện các chương trình chất lượng cao về nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực nước. Lợi thế cạnh tranh của chúng tôi là phát huy được năng lực nghiên cứu sẵn có của nguồn nhân lực chất lượng cao ở cả hai trường Đại học, Đại học Thủy lợi và TU Delft.

 

Minimize

Cung cấp chuyên gia


Cung cấp chuyên gia

VINWATER có một đội ngũ các chuyên gia đẳng cấp quốc tế, những người sẽ đảm nhiệm các phần công việc trong các dự án có nguồn vốn quốc tế của chính phủ và các công ty tư nhân. Các chuyên gia hàng đầu của VINWATER đến từ TUDelft giữ vai trò thiết kế dự án, kiểm soát chất lượng và cố vấn cao cấp

 

Minimize

Nâng cao năng lực


Nâng cao năng lực

VINWATER đảm nhiệm vai trò kết nối, tạo ra môi trường làm việc hấp dẫn với tương tác quốc tế cao cho cán bộ khoa học và giảng viên của Trường Đại học Thủy lợi (khi cùng tham gia thực hiện các dự án có yếu tố nước ngoài). Đây là một giải pháp góp phần gia tăng tính hấp dẫn trogn môi trường làm viêc để giữ họ gắn kết lâu dài với Nhà trường, giữ vai trò hàng đầu trong việc đào tạo các thế hệ kỹ sư trẻ.