Minimize
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Thông qua hợp tác giữa Đại học Thủy lợi và TU Delft, giữa các đối tác Việt Nam và Hà Lan, VINWATER thực hiện các chương trình chất lượng cao về nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực nước. Lợi thế cạnh tranh của chúng tôi là phát huy được năng lực nghiên cứu sẵn có của nguồn nhân lực chất lượng cao ở cả hai trường Đại học, Đại học Thủy lợi và TU Delft.

VINWATER cũng hướng tới mục đích tạo ra một môi trường thuận lợi để nâng cao năng lực nghiên cứu, mang lại lợi ích cho cả ngành nước Việt Nam và Hà Lan trong dài hạn, đồng thời đây cũng sẽ là nhân tố quan trọng để phát triển tầm nhìn sáng tạo và hiện đại về những thách thức của ngành nước tại Việt Nam.