Minimize
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Dịch vụ tư vấn VINWATER cung cấp cho khách hàng tập trung vào các giai đoạn đầu của chu trình dự án: từ phân tích vấn đề, xác định dự án, quy hoạch tổng thể, thiết kế và lựa chọn chiến lược, nghiên cứu khả thi, và áp dụng phương pháp tiếp cận tổng hợp vấn đề quản lý tài nguyên nước, thủy lợi và môi trường 

Dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp của VINWATER có thể đáp ứng cho cả đối tác trong nước và nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Đối với các khách hàng Việt Nam, VINWATER khẳng định giá trị của mình qua việc nâng cao khả năng chuyên nghiệp hóa trong thực hiện công việc, đặc biệt là về kiến thức chuyên môn, chất lượng báo cáo, kỹ năng quản lý và khả năng ngôn ngữ. Đối với các tổ chức, công ty và các cơ quan của Hà Lan, đặc biệt là những đơn vị mới bắt đầu hay đang cố gắng tiếp cận với thị trường, VINWATER hỗ trợ họ trên con đường đi vào thị trường Việt Nam và giúp họ tìm kiếm đối tác phù hợp.