Minimize
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Tài nguyên nước là nguồn tài nguyên vô cùng quan trọng đối với Việt Nam; Do đó, cải tiến công tác quản lý tài nguyên nước sẽ đem lại hiệu quả lớn cho nền kinh tế. Hiệu quả kinh tế mang lại không chỉ ở việc tăng sản lượng nông nghiệp, hay tăng hiệu quả sử dụng nguồn nước, mà còn liên quan đến các điều kiện cốt yếu khác, như tăng mức độ an toàn đối với rủi ro thiên tai (lũ lụt), an toàn nguồn cung cấp nước uống chất lượng tốt, cải thiện vệ sinh môi trường, quản lý môi trường tốt hơn (ít ô nhiễm hơn) và tăng khả năng phục hồi đối với biến đổi khí hậu. Bởi vậy, nhu cầu về chuyên môn tài nguyên nước càng trở nên cần thiết.

Nhận thức được nhu cầu ngày càng tăng của thực tế này, VINWATER có một đội ngũ các chuyên gia đẳng cấp quốc tế, những người sẽ đảm nhiệm các phần công việc trong các dự án có nguồn vốn quốc tế của chính phủ và các công ty tư nhân. Các chuyên gia hàng đầu của VINWATER đến từ TUDelft giữ vai trò thiết kế dự án, kiểm soát chất lượng và cố vấn cao cấp. Việc liên kết với các trường đại học và các viện nghiên cứu của Hà Lan sẽ đảm bảo rằng "phương pháp tiếp cận và kiến thức chuyên môn tiến tiến của Hà Lan và trên thế giới" sẽ được phát huy và ứng dụng trong các chương trình về nước tại Việt Nam trong những thập kỷ tới.