Minimize

Các chuyên gia VINWATER từng tham gia nhiều dự án khác nhau liên quan đến lĩnh vực chuyên môn tại các vị trí điều hành dự án, chuyên gia tư vấn hay nghiên cứu viên chủ chốt. Các dự án này nằm ở nhiều khu vực trên thế giới, tập trung vào các giải pháp phát triển không chỉ cho những vấn đề hiện tại, mà còn đặt nền móng cho công tác quản lý tài nguyên nước, kỹ thuật thủy lợi và môi trường trong tương lai và góp phần bảo vệmôi trường và phòng tránh giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. Danh sách chọn lọc các dự án nổi bật được thực hiện bởi các chuyên gia của Trung tâm được liệt kê dưới đây. 

CHÂU Á
Những tiến bộ trong quản lý rủi ro thiên tai ven biển - Bài học  rút ra từ Sóng thần tháng 3 năm 2011 tại Nhật Bản
Điều tra hiện trạng sau lũ lụt ở hạ lưu l ưu vực ChaoPhraya - Thái Lan và đề xuất giải pháp ứng phó hợp lý
Dự án Mare, an toàn trong quản lý lũ lụt vùng Mekong
Ước tính chi phí bảo vệ bờ biển - Thái Lan
Chương trình nghiên cứu đê biển tại Việt Nam
Chương trình Nâng cao năng lực đào tạo ngành kỹ thuật biển và phát triển vùng ven biển của Trường Đại học Thủy lợi - Việt Nam
Vịnh Manila, cải tạo và quản lý tài nguyên nước - Philippines
Quy hoạch chiến lược Đồng bằng sông Cửu Long - Việt Nam
Quan trắc  an toàn đê, đập băng công nghệ tích hợp- Việt Nam
Xây dựng mô hình và đánh giá rủi ro lũ lụt tại Việt Nam 

HOA KỲ & CANADA
Nghiên cứu tiêu chuẩn so sánh về thiệt hại về người, Phương pháp sơ  tán và kế hoạch khẩn cấp (EEM) (giai đoạn chuẩn bị)
Nghiên cứu về những thay đổi trong tính dễ bị tổn thương do gia tăng dân số
An toàn hồ đập và rủi ro hạ du, BC, Canada
Điều tra thực địa và đánh giá thiệt hại tại New Orleans sau cơn bão Katrina(2005) 

CHÂU ÂU 

Lập kế hoạch quản lý ven biển - Bỉ
KLIWAS, dự án biến đổi khí hậu - Đức
Dự án MICORE, tính dễ bị tổn thương của bờ biển EU cho xói mòn do bão - EU
Dự án khu vực của Vùng châu thổ mới - EU
LIFE, dự án RICAMA, chương trình trình diễn CZM - EU
Israel: Tính khả thi của các đảo ngoài khơi Tel Aviv
MAST- III,  dự án SAFE, các biện pháp bảo vệ mềm (thành viên Ủy ban kỹ thuật) - EU
MAST- III, dự án PACE, hình thái dài hạn (thành viên kỹ thuậtI)- EU
Năng lượng thủy triều tại Zeeland
Chương trình nghiên cứu về công trình phòng lũ đa chức năng, tiểu dự án" Tác động thủy lực của sóng tràn trên đê đa chức năng"
FLOODSite– Quản lý rủi ro lũ tổng hợp lũ ở các nước châu Âu - EU