Minimize
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Theo Quy hoạch hệ thống cảng cá, bến cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá giai đoạn 2010-2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh Kiên Giang sẽ xây dựng 10 cảng cá, 13 bến cá và 13 khu neo đậu tránh trú bão

Địa điểm thực hiện: Đảo Thổ chu, Xã thổ châu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Chủ đầu tư:               Uỷ ban nhân dân huyện Phú Quốc.

Thời gian thực hiện: 2015-2016

Đơn vị thực hiện:     Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng miền Trung

 Trung tâm Nước và Môi trường Việt Nam – Hà Lan

cách thực hiện dự án:   Nhà thầu phụ

Các chuyên gia tham gia chính: PGS.TS. Mai Văn Công, ThS. Nguyễn Quang Đức Anh, ThS. Lê Đức Dũng

Tóm tắt thông tin dự án:

Theo Quy hoạch hệ thống cảng cá, bến cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá giai đoạn 2010-2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh Kiên Giang sẽ xây dựng 10 cảng cá, 13 bến cá và 13 khu neo đậu tránh trú bão. Việc xây dựng công trình Bến cập tàu, kết hợp với bến nghiêng quân sự nhằm:

Tạo khu nước yên tĩnh phục vụ cho việc neo đậu tàu thuyền trong mùa gió Đông Bắc và tránh trú bão cho các tàu, thuyền của địa phương và khu vực lân cận khi hoạt động ở vùng biển này được thuận lợi, an toàn;

Kết hợp làm bến cập tàu cho các tàu đánh bắt, tàu khách và tàu chở hàng, tạo điều kiện cho việc phát triển kinh tế, giao thương giữa đất liền và đảo;

Tạo nơi neo đậu, tiếp tế nhu yếu phẩm cho tàu quân sự phục vụ an ninh quốc phòng, phòng thủ và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền vùng biển phía Tây Nam tổ quốc.

Tạo cơ sở hạ tầng phục vụ cho mục đích quân sự trong việc bảo vệ đảo và sẵn sàng chiến đấu khi xảy ra chiến tranh.

Tóm tắt về dịch vụ tư vấn:

  • Lập báo cáo đầu tư xây dựng công trình đê chắn sóng, bến cập tàu, kết hợp với bến nghiêng quân sự làm nhiệm vụ đảm bảo An ninh – Quốc phòng

  • Lập mô hình toán, quy hoạch mặt bằng bố trí tuyến đê chắn sóng và khu neo đậu tàu thuyền.

  • Đề xuất và tính toán thiết kế thủy công, thiết kế mặt cắt ngang điển hình, tính toán lan truyền sóng, ổn định công trình đê chắn sóng