Minimize
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
VINWATER với vai trò cung cấp các chuyên gia Kỹ thuật biển để phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn xây dựng An Khánh Hưng đề xuất các giải pháp công trình thông qua các công tác tư vấn

Địa điểm thực hiện: Xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa.

Thời gian thực hiện: 2017

Đơn vị thực hiện:      Công ty TNHH Tư vấn xây dựng An Khánh Hưng         

  Trung tâm Nước và Môi trường Việt Nam – Hà Lan

Tư cách thực hiện dự án:   Nhà thầu phụ

Các chuyên gia tham gia chính: PGS.TS. Mai Văn Công, TS. Mai Cao Trí, ThS. Nguyễn Quang Đức Anh.

Tóm tắt thông tin dự án:

Mục tiêu đầu tư của dự án là ổn định bờ biển; khắc phục hiện tượng sạt lở, xâm thực bờ biển do biến đổi khí hậu và nước biển dâng; bảo vệ rừng phòng hộ ven biển, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân cũng như khu tránh trú bão tự nhiên cho tàu thuyền của ngư dân trong khu vực. Tạo tuyến đường dân sinh đồng thời là đường kiểm tra cứu hộ, cứu nạn khi có thiên tai xảy ra, cải thiện cảnh quan môi trường trong khu vực

Tóm tắt về dịch vụ tư vấn:

VINWATER với vai trò cung cấp các chuyên gia Kỹ thuật biển để phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn xây dựng An Khánh Hưng đề xuất các giải pháp công trình thông qua các công tác tư vấn như:

  • Tiến hành khảo sát, đo đạc, thu thập các số liệu liên quan đến việc lập dự án tuyến kè biển Quảng Nham, Quảng Xương, Thanh Hóa;

  • Thu thập bổ sung số liệu địa hình đáy biển, các số liệu thủy, hải văn nhiều năm khu vực biển huyện Quảng Xương và cửa sông Yên phục vụ công tác thiết lập điều kiện biên thiết kế;

  • Đưa ra các phương án quy hoạch tuyến công trình kè biển phù hợp bảo đảm các mục tiêu đã đặt ra. Từ đó so sánh các phương án và đề xuất phương án tối ưu.

  • Phân tích, tính toán các tham số thiết kế cơ bản; xác định các chỉ tiêu thiết kế chính của tuyến kè chống sạt lở bờ biển khu vực xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, phạm vi chiều dài khoảng 3km

  • Phân tích, lựa chọn giải pháp kết cấu mặt cắt ngang và thiết kế mặt cắt ngang đại diện cho tuyến kè; tính toán kiểm tra ổn định của phương án đề xuất; Đề xuất, tính toán, thiết kế hệ thống công trình theo phương án quy hoạch lựa chọn.

  • Tính toán khái toán hệ thống công trình theo các phương án kết cấu công trình đã thiết kế.

  • Đưa ra sản phẩm dạng báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt, tập bản vẽ, các báo cáo chuyên đề khác.