Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
VINWATER thực hiện điều hành và hỗ trợ nhóm dự án trong xây dựng và thiết lập bộ mô hình mô phỏng các yếu tố khí tượng, thủy văn kết nới với bộ mô hình thủy lực mô phỏng mạng lưới sông và bài toán cân bằng nước lưu vực trên hệ thống sông Đà- sông Đáy, thuộc lưu vực sông Hồng.

Chủ đầu tư: CGIAR Chương trình nghiên cứu về: Nước, đất và hệ sinh thái (WLE), Ủy ban Mekong, thông qua Đại học Công nghệ Delft Hà Lan Chínhphủ Hà Lan

Thời gian thực hiện: 2014-2016

Địa điểm thực hiện: Lưu vực sông Đáy

Đơn vị thực hiện:     Đại học Công nghệ Delft, Hà Lan

                                      Trung tâm nước và môi trường Việt Nam-Hà Lan

                                      Đại học Tài nguyên và Môi trường

                                      Green ID

                                      Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc Gia

Các chuyên gia chính: Marjan Kreijns

                                            PGS.TS Mai Văn Công

                                            Các chuyên gia của VINWATER                                 

Tóm tắt thông tin dự án:

Trong những thập kỷ gần đây, Lưu vực sông Hồng chứng kiến những thay đổi nhanh chóng trong sử dụng đất, đã và đang đe dọa nghiêm trọng nguồn nước và phát triển bền vững trong phạm vi lưu vực sông. Các quá trình đô thị hóa, phá rừng, nông nghiệp thâm canh, v.v… đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng như ô nhiễm, suy thoái hệ sinh thái, tăng lượng phát thải khí nhà kính, thiếu hụt nước ngọt...Đây có thể gọi là vấn đề mất cân bằng nghiêm trọng giữa quá trình phát triển kinh tế xã hội với bảo tồn quỹ tài nguyên đất và nước.

Trung tâm Nước và Môi trường Việt Nam Hà Lan (VINWATER) và Đại học công nghệ Delft, Hà Lan (TU Delft) cùng với một số đối tác khác tại Việt Nam đã thực hiện thành công Dự án MK27 - "Lộ trình tích hợp phát triển cảnh quan lưu vực sông Hồng trên cơ sở các dịch vụ công vì môi trường sinh thái”. Dự án này đã được thực hiện tại lưu vực sông Đáy, một phân lưu của lưu vực Sông Hồng, và đặc biệt quan trọng đối với thủ đô Hà Nội, đây là nơi mà hầu hết những vấn đề nóng kể trên đã có những biểu hiện rõ rệt. Yêu cầu được đặt ra ở đây là cần phải có những chiến lược để phát triển kinh tế nhưng vẫn đảm bảo bền vững các nguồn tài nguyên đất và nước. Các bài toán này đã được thực hiện thông qua các đối thoại đa ngành trong hệ thống lưu vực sông Đáy, trong đó sử dụng các kịch bản phát triển kinh tế xã hội, mức độ phát thải, cùng với sự hỗ trợ bởi các công cụ của khoa học cộng đồng, bao gồm cả việc ứng dung và phát triển các công cụ khoa học mới như Kế toán nước (Water Accounting - WA+). Kết quả của dự án đã chỉ ra Lộ trình phát triển phù hợp cho lưu vực sông Đáy, trong đó tích hợp phát triển cảnh quan của lưu vực sông trong tương lai mà có thể cân bằng được giữa các động lực phát triển kinh tế, cùng với mức sử dụng tối thiểu các nguồn tài nguyên đất và nước, để đảm bảo tối ưu hóa các lợi ích xã hội và môi trường trong nhiều thập kỷ tiếp theo.

Tóm tắt về các hoạt động dự án:

VINWATER thực hiện điều hành và hỗ trợ nhóm dự án trong xây dựng và thiết lập bộ mô hình mô phỏng các yếu tố khí tượng, thủy văn kết nới với bộ mô hình thủy lực mô phỏng mạng lưới sông và bài toán cân bằng nước lưu vực trên hệ thống sông Đà- sông Đáy, thuộc lưu vực sông Hồng. Các hoạt động chính gồm:

  •      Xây dựng cấu trúc để cải thiện quá trình quy hoạch tài nguyên nước (trên cơ sở hệ sinh thái và sự cân bằng và nhạy cảm về giới)

  •       Quan trắc dịch vụ sinh thái sử dụng viễn thám, khoa học cộng đồng và quan sát mặt đất khác.

  •       Sự thích ứng, sự tham gia, các kịch bản và các lộ trình phát triển.

  •       Phát triển mô hình khí tuợng- thủy văn và trích xuất kết quả dạng số của các yếu tố khí tượng, khí hậu thủy văn cơ bản làm đầu vào cho mô hình thủy lực (nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa, bốc hơi)

  •       Phát triển mô hình thủy lực tích hợp với mô hình khí tượng thủy văn, mô tả hệ thống mạng sông và mô hình dòng chảy 1D & 2D.

  •       Quy hoạch phát triển bền vững lưu vực đồng bằng sông Hồng trong điều kiện biến đổi khí hậu

  •       Mô hình mô phỏng khí tượng, thủy văn & thủy lực hỗ trợ quy hoạch phát triển bền vững cảnh quan sông Hồng

  •       Xây dựng mô hình tích hợp quản lý cơ sở dữ liệu khí hậu, khí tượng, thủy văn lưu vực- phụ lưu sông Đà- sông Đáy.

  •      Tổ chức tập huấn định kỳ và chuyển giao kết quả cho các cơ quan quản lý chuyên môn, nghiên cứu phía Việt Nam (Các cục, vụ viện chuyên môn thuộc Bộ TN&MT và Bộ NN&PTNT.

Các thông tin chi tiết hơn về dự án có thể tham khảo:

https://www.facebook.com/MK27-Healthy-Landscape-Red-River-453830458122338/?fref=ts

http://wlemekong.wikispaces.com/MK27+news

Các hình ảnh về hoạt động chính và kết quả của dự án

Tham dự Hội thảo và Triển lãm quốc tế lần thứ  IV (VACI 2015) "An ninh nguồn nước trong kỷ nguyên biến động" tại Việt Nam

Tham dự Diễn đàn Nước, Lương thực và Năng lượng tiểu vùng Mê Kông (WLE Forum on Water, Food and Energy 2015, Cambodia )

Tham dự Triển lãm "Greater Mekong Forum on Water, Food and Energy" tại Thái Lan, 2016

 

Hội thảo báo cáo tiến độ dự án năm 2016

Hội thảo tổng kết dự án năm 2016