Minimize
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Mục tiêu dài hạn hiện nay tại lưc vực Sông Hồng là có thể tối ưu trong vận hành hệ thống hồ đập, hệ thống có có đa thành phần các bên cùng tham gia vào quản lý theo những mục tiêu riêng. Mục tiêu của dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước vùng đồng bằng sông Hồng là phát triển mối liên kết giữa NRSD và các đơn vị sử dụng hệ thống thông tin; một bước lớn hướng đến sự phát triển của BMRM

Địa điểm thực hiện:     Lưu vực sông Đà

Chủ đầu tư:                  Cục Quản lý Nước Hà lan, thông qua Đại học Công nghệ Delft Hà Lan, Chính phủ Hà Lan

Thời gian thực hiện:    2014-2016

Đơn vị thực hiện:         Đại học Công nghệ Delft, Hà Lan

                                       Trung tâm nước và môi trường Việt Nam-Hà Lan

                                       FutureWater

                                       HKV Consultants

                                           Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc Gia

Chuyên gia chính:        Marjan Kreijns

                                        PGS.TS Mai Văn Công

                                        và các chuyên gia của VINWATER                                 

Tóm tắt thông tin dự án:

Mục tiêu dài hạn hiện nay tại lưc vực Sông Hồng là có thể tối ưu trong vận hành hệ thống hồ đập, hệ thống có có đa thành phần các bên cùng tham gia vào quản lý theo những mục tiêu riêng. Mục tiêu của dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước vùng đồng bằng sông Hồng là phát triển mối liên kết giữa NRSD và các đơn vị sử dụng hệ thống thông tin; một bước lớn hướng đến sự phát triển của BMRM. Trong dự án này, VINWATER đóng vai trò là đơn vị quản lý dự án, hợp tác chính với TU Delft, FutureWater và HKV, chúng tôi cung cấp các chuyên gia trong nước và quốc tế có chất lượng cao, cung cấp các dịch vụ tư vấn tạo ra giá trị bền vững trong quản lý tổng hợp nguồn nước cho lưu vực sông Hồng, thông qua sự hợp tác chặt chẽ với nhau và với các bên địa phương, cả trong và sau khi thực hiện dự án. Kết quả của dự án, chúng tôi đã thiết lập thành công cụ hỗ trợ ra quyết định trong quản lý tổng hợp nguồn nước lưu vực sông thông qua việc xây dựng và thiết lập bộ mô hình mô phỏng các yếu tố khí tượng, thủy văn kết nới với bộ mô hình thủy lực mô phỏng mạng lưới sông và bài toán lan truyền lũ trong mạng sông và điều hành liên hồ chứa. Thông qua các đợt chuyển giao công nghệ và các khóa đào tạo, VINWATER cùng các chuyên gia của Hà Lan đến từ TU Delft, FutureWater và HKV cũng đã góp phần nâng cao năng lực trong quản lý tổng hợp lưu vực sông cho các cán bộ kỹ thuật trẻ của Việt Nam trong lĩnh vực này.

Tóm tắt về dịch vụ tư vấn:

Chịu trách nhiệm chính trong việc Quản lý điều phối dự án, liên kết và phối hợp với các bên liên quan để triển khai dự án, thiết lập cơ sở dữ liệu khí hậu, khí tượng, thủy văn làm đầu vào cho mô hình mô phỏng thủy văn, thủy lực và bộ phầm mềm CSDL GIS – remote sensing, triển khai hệ thống DELFT-FEWS cho lưu vực sông Đà, một phụ lưu của hệ thống sông Hồng và Chuyển giao công nghệ cho các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường (Cục Viễn thám Quốc gia, Trung tâm Quy hoạch tài nguyên nước Quốc gia)

·        Thu thập phân tích số liệu cơ bản về điều kiện tự nhiên, khí tượng, khí hậu, thủy văn vùng nghiên cứu

·        Xây dựng mô hình tích hợp quản lý cơ sở dữ liệu

·        Hỗ trợ chuyên gia Hà Lan xây dựng mô hình khí tuợng- thủy văn và trích xuất kết quả dạng số của các yếu tố khí tượng, khí hậu thủy văn cơ bản cho mô hình thủy lực (nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa, bốc hơi)

·        Mô hình mô phỏng khí tượng, thủy văn & thủy lực hỗ trợ quy hoạch phát triển bền vững cảnh quan sông Hồng

·        Thiết lập hệ thống DELFT-FEWS cho lưu vực sông Đà.

·        Tổ chức tập huấn định kỳ và chuyển giao kết quả cho các cơ quan quản lý chuyên môn, nghiên cứu phía Việt Nam (Các cục, vụ viện chuyên môn thuộc Bộ TN&MT và Bộ NN&PTNT.

Một số hình ảnh về hoạt động của dự án:

Mô hình quản lý CSDL khí hậu, thủy văn, khí tượng bằng lưu vực sông Đà bằng hệ thống DELFT-FEWS

Các thành viên của Dự án thực địa tại Thủy điện Hòa Bình

Tổ chức tập huấn định kỳ và chuyển giao kết quả

Các học viên tập huấn tham gia thảo luận