Minimize
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Tên Gói thầu: Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất, lập mô hình thủy lực, đánh giá thoát lũ…, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi

Địa điểm thực hiện: Đê biển Bình Minh 4, huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình

Chủ đầu tư: Sở NN&NT tỉnh Ninh Bình

Thời gian thực hiện: 2017

Đơn vị thực hiện: Trung tâm nước và môi trường Việt Nam-Hà Lan

                              Công ty cổ phần tư vấn xây dựng & thương mại Hoàng Mai

Giám đốc dự án:  PGS.TS Mai Văn Công

Tóm tắt thông tin dự án:

Bảo vệ vùng bãi bồi ngoài đê Bình Minh 3 và quy hoạch thành khu nuôi trồng thủy sản tập trung, mở rộng không gian, tạo điều kiện thuận lợi phục vụ công tác giãn dân, phát triển kinh tế, xã hội, góp phần phát triển bền vững, ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội vùng bảo vệ chủ quyền, vùng biển và hải đảo; bảo vệ an toàn cho nhân dân và cơ sở hạ tầng thiết yếu phía trong đê; phục vụ công tác phòng chống lụt, bão, cứu hộ đê điều khi có sự cố.

Dự án đầu tư này quy định xây dựng công trình đoạn từ cửa sông Đáy đến Đường ra trạm kiểm soát Biên phòng Cồn Nổi – Bộ chỉ huy Biên phòng, có chiều dài L = 7,0 km, với diện tích 700ha, thuộc địa phận xã Kim Đông, huyện Kim Sơn. Công trình yêu cầu bảo đảm làm việc ổn định lâu dài với tuổi thọ 30 năm, trong điều kiện khu vực Cửa Đáy vẫn đang trong quá trình biến thoái là phù hợp khả năng đầu tư tài chính và Khoa học - Công nghệ của địa phương. Xây dựng 03 cống hộp BTCT trên tuyến đê Bình Minh 4 để đảm bảo trao đổi nước triều cho phía trong đê. Tu bổ 02 tuyến đường (Đ1 và Đ2) kết nối từ tuyến đê biển Bình Minh 3 và Bình Minh 4.

Tóm tắt về dịch vụ tư vấn:

·        Hoạt động 1:  Khởi động dự án, lên kế hoạch, thành lập các đội khảo sát, chuyển quân và thiết bị khảo sát

·        Hoạt động 2: Điều tra, thu thập tài liệu, số liệu khí tượng, thủy hải văn, điều kiện dân sinh, kinh tế và các tài liệu cần thiết

·        Hoạt động 3: Khảo sát thủy, hải văn

·        Hoạt động 4: Khảo sát địa hình công trình

·        Hoạt động 5: Khảo sát địa chất công trình

·        Hoạt động 6: Lập báo cáo khảo sát (báo cáo kết quả khảo sát, biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát, giao nộp kết quả khảo sát cho Chủ đầu tư).

·        Hoạt động 7: Lập mô hình toán, đánh giá khả năng thoát lũ, trao đổi nước qua hệ thống cống qua đê vào rừng ngập mặn và thủy động lực ven bờ và ngoài khơi và thuyết minh mô hình toán

·        Hoạt động 8: Lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở và lập tổng mức đầu tư