Minimize
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Mục đích của dự án này là để bổ sung cho Chiến lược BĐKH hiện nay và kế hoạch hành động do chính quyền tỉnh Bình Thuận xây dựng thông qua việc phối hợp các hiểu biết hiện nay và tương lai vào quản lý hệ thống nguồn nước và quy hoạch đô thị chiến lược.

Địa điểm thực hiện: Tỉnh Bình Thuận

Chủ đầu tư: Ban điều phối dự án quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị liên quan đến biến đổi khí hậu tại tỉnh Bình Thuận 

Thời gian thực hiện: 2017

Đơn vị thực hiện: Trung tâm nước và môi trường Việt Nam-Hà Lan

                              Phân viện Khoa học khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu Miền Nam

Giám đốc dự án:  PGS.TS Mai Văn Công

Các chuyên gia tham gia chính: PGS.TS Mai Văn Công, TS. Ngô Lê An. TS. Đinh Nhật Quang, ThS. Nguyễn Quang Đức Anh, ThS. Nguyễn Thị Phương Thúy

Tóm tắt thông tin dự án:

Tỉnh Bình Thuận trong những thập kỷ gần đây bị ảnh hưởng bởi BĐKH với những hiện tượng như sự thay đổi hình thái mưa, tình hình lũ lụt và hạn hán thường xuyên và khắc nghiệt hơn, quá trình sa mạc hóa gia tăng, lũ lụt hàng năm xảy ra thường xuyên dọc theo sông Lũy trong mùa mưa, trong khi sa mạc đang trong quá trình lan rộng trong nhiều năm qua dọc đường bờ biển trung tâm tỉnh, cùng với đó là tình trạng xâm nhập mặn tại các cửa sông và xói lở bờ biển ngày càng gia tăng.

Trong khuôn khổ hợp tác song phương, Vương quốc Bỉ đã quyết định phê duyệt dự án “Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tại tỉnh Bình Thuận” với đóng góp 5,2 triệu euro từ Vương quổc Bỉ trong thời gian sáu năm. Mục đích của dự án này là để bổ sung cho Chiến lược BĐKH hiện nay và kế hoạch hành động do chính quyền tỉnh Bình Thuận xây dựng thông qua việc phối hợp các hiểu biết hiện nay và tương lai vào quản lý hệ thống nguồn nước và quy hoạch đô thị chiến lược. Từ đó tăng cường khả năng thích ứng và phục hồi của các khu định cư trong tỉnh để ứng phó với BĐKH. Gói thầu “Tư vấn kỹ thuật về phân tích dữ liệu khí hậu hiện tại – tương lai nhằm phục vụ công tác quản lý nguồn nước tại lưu vực sông Luỹ, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận” là một trong những gói thầu đầu tiên và là nền tảng của dự án. Sau khoảng thời gian bảy tháng thực hiện với tinh thần và trách nhiệm cao, Liên danh Trung tâm nước và môi trường Việt Nam (VINWATER) và Phân viện khoa học khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu (SIHYMECC) đã thực hiện đầy đủ 11 nội dung chính của gói thầu. Các sản phẩm hoàn thành theo yêu cầu và đã đáp ứng được các mục tiêu cũng như tiến độ đã được phê duyệt ban đầu.

Tóm tắt về dịch vụ tư vấn:

 • Trích xuất kết quả đầu ra từ các kịch bản khí hậu sử dụng phương pháp chi tiết hoá động lực sẵn có và đang được triển khai và sử dụng kịch bản phát thải RCP trong báo cáo AR5 của IPCC cho lưu vực sông Lũy;

 • Phân tích và mô phỏng khí hậu hiện tại theo mô hình thu hẹp động lực cặp với mô hình khí hậu khu vực - toàn cầu

 • Cung cấp kết quả đánh giá theo quy mô khu vực những dự tính mới nhất theo AR5 về hiện tượng NBD cho khu vực tỉnh Bình Thuận;

 • Phân tích các dấu hiệu BĐKH chính để chỉ ra khoảng bất định trong tập hợp dự tính. Đưa vào các thay đổi trong các giá trị trung bình hàng năm, theo mùa, hàng tháng, cũng như các thay đổi về các giá trị cực trị;

 • Đưa ra những khuyến nghị cho đơn vị tư vấn xây dựng mô hình hóa thủy lực - thủy văn về việc những dự tính biến đổi khí hậu nào sẽ đuợc sử dụng trong phân tích chi tiết về công tác quản lý nguồn nước.

 • Cung cấp kết quả đầu ra dưới dạng dạng shapefile, ví dụ như những thay đổi về lượng mưa và nhiệt độ theo mùa và năm trong những khoảng thời gian chọn lọc;

 • Phân tích số liệu quan trắc khí tượng, thủy văn và mực nước biển, tóm lược chi tiết về khí hậu địa phương bao gồm các giá trị trung bình hàng năm, theo mùa và hàng tháng, và xác định bất kỳ xu hướng khí hậu nào nếu có;

 • Phân tích dữ liệu lượng mưa quan trắc để xác định các mối quan hệ giữa cường độ, thời lượng và tần suất (Intensity – Duration – Frequency - IDF) tại khu vực dự án cho một số khoảng thời lượng và chu kỳ lặp lại, bao gồm cả các khoảng thời lượng ngắn hơn 24 giờ nếu có dữ liệu;

 •  Trên cơ sở phân tích lượng mưa trong các dự tính tương lai, xác định những thay đổi được dự tính về mối liên hệ giữa cường độ, thời lượng và tần suất tại khu vực dự án cho một số khoảng thời lượng và chu kỳ lặp lại, bao gồm cả các khoảng thời lượng ngắn hơn 24 giờ nếu có dữ liệu;

 • Rà soát mạng lưới các trạm khí tượng thủy văn hiện tại được sử dụng để cung cấp dữ liệu và nêu đề xuất khả thi nhằm cải tiến mạng lưới trạm quan trắc khí tượng, thủy văn các sông và trạm đo nước  biển/thủy triều;

 • Phân tích dữ liệu bão trong khu vực dự án và đề xuất nguồn dữ liệu phù hợp để sử dụng trong dự án.

Một số hình ảnh trong quá trình triển khai dự án

 

PGS.TS Mai Văn Công - Giám đốc VINWATER phát biểu tại Hội thảo Khởi động gói thầu về Phân tích dữ liệu khí hậu trong khuôn khổ dự án “Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tại tỉnh Bình Thuận”

Các thành viên tham gia dự án trong Hội thảo Khởi động tháng 1/2014

 

Hội thảo Báo  cáo kết quả thực hiện gói thầu về Phân tích dữ liệu khí hậu tháng 10/2016

Các thành viên dự án chụp ảnh kỷ niệm trong Hội thảo Báo cáo kết quả