Minimize

Trung tâm Nước và Môi trường Việt Nam - Hà Lan (tên gọi tắt là VINWATER) là tổ chức khoa học công nghệ liên doanh giữa Trường Đại học Thủy lợi, Việt Nam (TLU) và Đại học Công nghệ Delft, Hà Lan (TUDelft), được Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập ngày 12 tháng 12 năm 2013 theo giấy phép đăng ký kinh doanh số A-1154. Trung tâm Nước và Môi trường Việt Nam - Hà Lan là đơn vị độc lập tự chủ về tài chinh, có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo nguyên tắc không vì lợi nhuận, phục vụ vì lợi ích cộng đồng.

Trung tâm có chức năng nghiên cứu khoa học phục vụ công ích, tư vấn nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, tham gia đào tạo, cung cấp chuyên gia trong lĩnh vực Kỹ thuật Tài nguyên nước, Kỹ thuật xây dựng, Thủy lợi, Thủy văn, Môi trường và Biến đổi khí hậu, Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, ứng dụng, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm nghiên cứu; tham gia điều tra cơ bản, quy hoạch, khảo sát, tư vấn xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện và môi trường trong phạm vi Việt Nam, Đông Nam Á, Châu Á Thái Bình Dương và trên Thế giới. 

VINWATER được thành lập là kết quả cuả mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa Việt Nam và Hà Lan, đặc biệt là quan hệ đối tác chặt chẽ giữa Trường Đại học Thủy Lợi và Đại học Công nghệ Delft – TU Delft phía Hà Lan; VINWATER là một tổ chức khoa học và công nghệ nhằm mục đích tạo môi trường thuận lợi phục vụ nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các kết quả KHCN trong lĩnh vực ngành Nước và Môi trường.

 

 

Minimize

Hợp tác với

Tin tức

Minimize


 

Minimize

CÁC DỊCH VỤ CỦA VINWATER

 

Minimize

Tư vấn ...

Dịch vụ tư vấn VINWATER cung cấp cho khách hàng tập trung vào các giai đoạn đầu của chu trình dự ...

Read more...

 

Minimize

Cung cấp chuyên gia ...

VINWATER có một đội ngũ các chuyên gia đẳng cấp quốc tế, những người sẽ đảm nhiệm các phần công ...

Read more...

 

Minimize

Nghiên cứu ...

VINWATER thực hiện các chương trình chất lượng cao về nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng ...

Read more...

 

Minimize

Nâng cao năng lực ...

VINWATER đảm nhiệm vai trò kết nối, tạo ra môi trường làm việc hấp dẫn với tương tác quốc tế cao ...

Read more...