Mode:         

Giới thiệu về VINWATER

Minimize

VINAWATER được thành lập là kết quả cuả mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa Việt Nam và Hà Lan, đặc biệt là quan hệ đối tác chặt chẽ giữa Trường Đại học Thủy Lợi và Đại học Công nghệ Delft – TU Delft phía Hà Lan; VINAWATER là một tổ chức khoa học và công nghệ nhằm mục đích tạo môi trường thuận lợi phục vụ nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các kết quả KHCN trong lĩnh vực ngành Nước và Môi trường. 

Bằng những chuyên môn và kiến thức sâu, VINWATER đáp ứng nhu cầu cung cấp chuyên gia cho các công ty và viện nghiên cứu của Hà Lan và các nước phát triển khác đang quan tâm đến lĩnh vực nước tại Việt Nam bằng một đội ngũ chuyên gia chất lượng cao trực tiếp tiến hành các nghiên cứu (ứng dụng) có liên quan và tham gia vào dịch vụ cố vấn, tư vấn, nghiên cứu.

VINWATER hướng đến các mục tiêu: 

+    Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Hà Lan trong lĩnh vực nước tại Việt Nam trên các mặt: 

      - Cung cấp đội ngũ chuyên gia chất lượng cao 

      - Phát triển môi trường và khả năng (nghiên cứu) chuyên sâu trong tiếp cận tài nguyên nước tổng hợp ở Việt Nam. 

+    Trở thành một đối tác tin cậy của Việt Nam (và quốc tế) trong việc đưa ra các giải pháp đột phá để giải quyết những thách thức về nguồn nước ở Việt Nam và trên thế giới.

+   Tư vấn về chuyên môn cho dự án, cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước trong thực hiện các hợp đồng tại Việt Nam và trong khu vực.

+     Góp phần hỗ trợ lại công tác đào tạo của trường Đại học Thủy lợi để giữ vững vị thế hàng đầu về chất lượng đào tạo nguồn nhân lực các bậc: Đại học, Thạc sĩ và Tiến sĩ; 

+     Thực hiện các chương trình nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng chuyên sâu và tăng cường khả năng cập nhật tiến bộ khoa học trong lĩnh vực ngành nước, thủy lợi và môi trường thông qua hợp tác giữa Trường Đại học Thủy lợi và TUDelft, giữa đối tác Việt Nam, Hà Lan và các nước tiên tiến khác. 

+     Cung cấp dịch vụ chuyển giao công nghệ và dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp cho các tổ chức xã hội, bao gồm cả dịch vụ nâng cao năng lực cho các trường đại học, các tổ chức chính phủ, các tổ chức quốc tế và khối doanh nghiệp tư nhân trong và ngoài nước.

+      Xây dựng một mạng lưới các chuyên gia/các cựu sinh viên Việt Nam làm việc cho/với các tổ chức Hà Lan, Quốc tế và Việt Nam.

+     Thúc đẩy quá trình tiếp cận thị trường (quốc tế) mới trong lĩnh vực tài nguyên nước để tạo ra cơ hội kinh doanh và tăng cường tiếp xúc (quốc tế) của Trường Đại học Thủy lợi.