Đơn vị liên doanh

Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tiên giữa trường Đại học Thủy lợi - WRU và Đại học Công nghệ Delft - TU Delft ký kết vào năm 1998, hai trường đã thiết lập được mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với sự hỗ trợ từ chính phủ Hà Lan. Sự hợp tác này đóng góp không nhỏ vào thành công của Đại học Thủy lợi và đưa uy tín của Đại học Thủy lợi lên vị trí hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tài nguyên nước. Để thích ứng với thực tế phát triển của Việt Nam hiện nay, mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hà Lan đang bước sangmột giai đoạn mới, chuyển từ hình thức hỗ trợ ODA sang quan hệ đối tác  vì lợi ích chung cho cả bên. Sự ra đời của một tổ chức khoa học công nghệ, Trung tâm nước và mội trường Việt Nam - Hà Lan – VINWATER,  sẽ đánh dấu bước đột phá cho sự hợp tác lâu dài giữa hai bên, thúc đẩy quan hệ đối tác Việt Nam – Hà Lan tiến lên một bước xa hơn. 

Thực tế cho thấy, nước sẽ là vấn đề được ưu tiên hàng đầu trong các chương trình phát triển của Việt Nam trong những năm tới đây. Do đó, việc tạo ra một đơn vị hợp tác chung giữa Việt Nam - Hà Lan sẽ đóng vai trò quan trọng hỗ trợ phát triển hợp tác giữa Việt Nam với Hà Lan và các nước tiên tiến trến thế giới trong lĩnh vực ngành nước. VINWATER được định hướng sẽ tham gia các dự án có tính chiến lược và có yếu tố nước ngoài,  và sẽ tích cực tìm kiếm các cơ hội hợp tác xây dựng dự án, chuẩn bị các đề xuất dự án và tìm kiếm các dự án.  VINWATER cũng sẽ tạo môi trường thuận lợi và góp phần thúc đẩy khả năng thực hiện các nghiên cứu cũng như hỗ trợ lại công tác đào tạo tại Đại học Thủy lợi.

Đại học Thủy Lợi

Trường Đại học Thuỷ lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, là trường đại học đầu ngành trong lĩnh vực thuỷ lợi. Trường được thành lập năm 1959 với tiền thân là Học viện Thủy lợi với nhiệm vụ chính là đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực thủy lợi và thủy điện đáp ứng nhu cầu của quốc gia. 

Theo nhu cầu phát triển nguồn nhân lực, Trường Đại học Thủy Lợi đã thay đổi mục tiêu từ đào tạo chuyên sau đến phát triển đa ngành, bao gồm thủy lợi, thủy điện, giao thông, xây dựng, cấp thoát nước, công nghệ thông tin, tài nguyên thiên nhiên, môi trường, quản lý thiên tai, kinh tế và biến đổi khí hậu từ đại học đến sau đại học. Hiện nay trường có 17 chương trình đào tạo, dự kiến sẽ phát triển thêm nhiều ngành mới trong tương lai. Bên cạnh đó, Trường Đại học Thủy Lợi cũng đã áp dụng hoàn toàn mô hình đào tạo theo chương trình tiên tiến của Đại học Bang Colorado và Arkansas, Mỹ kể từ năm 2006. Hai chương trình tiên tiến được  đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh là Kỹ thuật tài nguyên nước và Kỹ thuật thủy lợi. 

Xin xem chi tiết tại địa chỉ http://www.tlu.edu.vn  

Đại học TU Delft - Hà Lan

Đại học TU Delft đào tạo nhân lực trình độ đại học, cao học và thạc sĩ cho Hà Lan và các nước khác trên thế giới. Áp dụng các chương trình đào tạo từ nghiên cứu cơ bản đến ứng dụng,  là đại học đứng đầu trên thế giới tron

g nghiên cứu các lĩnh vực châu thổ và công nghệ xử lý nước. Trường TU Delft cũng chuyển giao công nghệ và dịch vụ chuyên gia cho các trường đại học, chính phủ, các tổ chức quốc tế trên toàn cầu. 

Đại học TU Delft rất có uy tín trong việc đào tạo và nghiên cứu khi cộng tác với rất nhiều viện nghiên cứu và đào tạo tại Hà Lan và các nước khác. 

Xin xem thêm chi tiết tại địa chỉ http://www.tudelft.nl