Chuyên gia mũi nhọn

Minimize
1. PGS.TS.  Mai Văn Công : Kỹ thuật Công Trình Thủy Cảng- Đường thủy - ĐH Thủy Lợi

PGS.TS.  Mai Văn Công  có trên 15 năm kinh nghiệm trong nước và quốc tế về nghiên cứu, thiết kế và cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan đến kỹ thuật công trình thủy, công trình biển, cảng- đường thủy, quản lý nước, quản lý rủi ro lũ lụt, công trình phòng lũ và tiêu thoát nước đô thị, cơ sở hạ tầng công trình dân dụng và phát triển vùng ven biển. Ông giàu kinh nghiệm và năng lực không chỉ trong thực hiện các dự án chuyên ngành mà cả trong tích hợp vấn đề chuyên trong dự án đa ngành ở tất cả các giai đoạn của dự án. Đối tượng các dự án ông đã từng tham gia là phát triển các đập và hồ chứa thượng nguồn, công trình trên sông, trình chỉnh trị sông và bờ biển, các hệ thống phòng  chống lũ như đê, đập và khu chậm lũ; các công trình cảng đường thủy như đập phá sóng, ụ tàu, âu thuyền, luồng tàu và hạ tầng kỹ thuật cảng, quy hoạch đồng bằng và quản lý tổng hợp lưu vực. Với vai trò thường xuyên là quản lý, điều phối dự án, ông có kinh nghiệm trong hợp tác làm việc với nhiều đối tượng chủ đầu tư, khách hàng khác nhau.

 Nhờ có mạng lưới đồng nghiệp rộng trong và ngoài nước cùng lĩnh vực chuyên môn, ông đã tham gia vào nhiều các dự án lớn ở các nước khác nhau, như tại châu Âu, Mỹ, Canada, Nhật Bản, Ấn Độ, Thái Lan, Trung Quốc, Myanmar và Việt Nam, và điều này giúp cho ông có điều kiện tương tác và cập nhật được các kiến thức tiên tiến trong lĩnh vực chuyên môn cũng như quản lý dự án. Ở Việt Nam, ông duy trì mối liên hệ liên kết thường xuyên với các nhà khoa học và các cơ quan quản lý trong nước. Ông từng được tham gia và chủ trì thực hiện một số dự án, đề tài trong lĩnh vực liên quan và tham mưu khoa học cho các Bộ, Ngành như Bộ NN & PTNT, Bộ TN & MT, Bộ KHCN và Bộ Thương mại và các tỉnh.   

Do đó, ông có thể tạo ra đươc các kết nối tốt trong việc chuyển giao kiến thức tiên tiến trên thế giới áp dụng phù hợp với điều kiện Việt Nam trong giải quyết các vấn đề thực tế đang đòi hỏi. 

Tiến sĩ Mai Văn Công được bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư năm 2013 và hiện đang là nghiên cứu viên chính, giảng viên chính tại Trường Đại học Thủy lợi. Ông đã xuất bản hơn 50 ấn phẩm khoa học, dưới hình thức là các bài báo tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế, giáo trình, sách chuyên khảo vv…dựa trên sự kết hợp của kết quả các hoạt động nghiên cứu, tư vấn và kinh nghiệm đúc kết từ thực tế.

2. GS. S.N. (Bas) Jonkman: Chuyên gia Rủi ro thiên tai, lũ lụt và An toàn công trình - TU Delft 

Giáo sư Marcel .J.F. Stive có 35 năm kinh nghiệm trong nghiên cứu và hoạt động chuyên môn trong các dự án lĩnh vực thủy văn, thủy lực, động lực học ven biển, hình thái đường bở và quản lý cửa sông và ven biển với vai trò là thành viên, trưởng nhóm nghiên cứu và là chuyên gia cố vấn cao cấp của chính phủ Hà Lan. Các thành quả của ông được ghi nhận có liên quan đến kỹ thuật bờ biển, cửa sông, bến cảng và các dự án xa bờ tại nhiều quốc gia ở châu Âu, châu Á, châu Phi và châu Mỹ, sử dụng nghiên cứu thực địa và mô hình thí nghiệm vật lý, mô hình vật lý-toán học. Ông đã tham gia vào một số dự án được tài trợ bởi các chương trình khoa học và công nghệ của EU, ông là điều phối tổng thể của hai trong số các dự án đó.

Năm 2001, Giáo sư Stive trở thành Chủ nhiệm ngành Kỹ thuật bờ biển của Khoa Kỹ thuật Xây dựng và Khoa học Địa chất của Đại học Công nghệ Delft. Năm 2003, ông được bổ nhiệm làm giám đốc khoa học của Trung tâm Nghiên cứu về Nước - Đại học Công nghệ Delft, và từ năm 2006 đến năm 2012, ông là lãnh đạo của chương trình EU Erasmus Mundus đào tạo Thạc sĩ về Kỹ thuật và Quản lý phát triển bền vững biển và vùng bờ. Ông là thành viên của Ủy ban Châu thổ mới và thành viên Hội Đồng Quản Trị Trung tâm nghiên cứu Hà Lan về bờ biển, và là một thành viên của Ủy ban tư vấn quốc gia về Bảo vệ nguồn nước nước, Hội đồng tư vấn khoa học của Vùng châu thổ và của Hội đồng chủ tịch Hội nghị Quốc tế về Kỹ thuật Biển, Động lực học biển. Ông giữ vị trí cố vấn khoa học cho Chính phủ Việt Nam về quy hoạch và phát triển bền vững của Đồng bằng sông Cửu Long (thông qua chương trình hợp tác song phương và đối tác chiến lược về Nước và Biến Đổi khí hậu giữa VIệt Nam và Hà Lan).
 
Năm 2011, Giáo sư Stive được nhận danh hiệu giáo sư danh dự tại Đại học Lund, Thụy Điển bởi những đóng góp khoa học quan trọng cho nghiên cứu về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến các vùng ven biển trên thế giới. Năm 2013, ông được nhận giải thưởng cao quý nhất của Hoàng gia (Hà Lan) cho các nhà khoa học về những đóng góp to lớn của mình. 

Giáo sư Stive đã đăng tải trên 150 ấn phẩm khoa học công bố về  các kết quả nghiên cứu của ông về các vấn đề khác nhau, từ lĩnh vực địa chất cho đến kỹ thuật biển, thủy văn, thủy lực và quản lý vùng ven biển.

3. GS. M.J.F. Stive: Kỹ thuật Biển – Đồng bằng - TU Delft

Giáo sư Marcel .J.F. Stive có 35 năm kinh nghiệm trong nghiên cứu và hoạt động chuyên môn trong các dự án lĩnh vực thủy văn, thủy lực, động lực học ven biển, hình thái đường bở và quản lý cửa sông và ven biển với vai trò là thành viên, trưởng nhóm nghiên cứu và là chuyên gia cố vấn cao cấp của chính phủ Hà Lan. Các thành quả của ông được ghi nhận có liên quan đến kỹ thuật bờ biển, cửa sông, bến cảng và các dự án xa bờ tại nhiều quốc gia ở châu Âu, châu Á, châu Phi và châu Mỹ, sử dụng nghiên cứu thực địa và mô hình thí nghiệm vật lý, mô hình vật lý-toán học. Ông đã tham gia vào một số dự án được tài trợ bởi các chương trình khoa học và công nghệ của EU, ông là điều phối tổng thể của hai trong số các dự án đó.

Năm 2001, Giáo sư Stive trở thành Chủ nhiệm ngành Kỹ thuật bờ biển của Khoa Kỹ thuật Xây dựng và Khoa học Địa chất của Đại học Công nghệ Delft. Năm 2003, ông được bổ nhiệm làm giám đốc khoa học của Trung tâm Nghiên cứu về Nước - Đại học Công nghệ Delft, và từ năm 2006 đến năm 2012, ông là lãnh đạo của chương trình EU Erasmus Mundus đào tạo Thạc sĩ về Kỹ thuật và Quản lý phát triển bền vững biển và vùng bờ. Ông là thành viên của Ủy ban Châu thổ mới và thành viên Hội Đồng Quản Trị Trung tâm nghiên cứu Hà Lan về bờ biển, và là một thành viên của Ủy ban tư vấn quốc gia về Bảo vệ nguồn nước nước, Hội đồng tư vấn khoa học của Vùng châu thổ và của Hội đồng chủ tịch Hội nghị Quốc tế về Kỹ thuật Biển, Động lực học biển. Ông giữ vị trí cố vấn khoa học cho Chính phủ Việt Nam về quy hoạch và phát triển bền vững của Đồng bằng sông Cửu Long (thông qua chương trình hợp tác song phương và đối tác chiến lược về Nước và Biến Đổi khí hậu giữa VIệt Nam và Hà Lan).

 

Năm 2011, Giáo sư Stive được nhận danh hiệu giáo sư danh dự tại Đại học Lund, Thụy Điển bởi những đóng góp khoa học quan trọng cho nghiên cứu về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến các vùng ven biển trên thế giới. Năm 2013, ông được nhận giải thưởng cao quý nhất của Hoàng gia (Hà Lan) cho các nhà khoa học về những đóng góp to lớn của mình. 
 
Giáo sư Stive đã đăng tải trên 150 ấn phẩm khoa học công bố về  các kết quả nghiên cứu của ông về các vấn đề khác nhau, từ lĩnh vực địa chất cho đến kỹ thuật biển, thủy văn, thủy lực và quản lý vùng ven biển.