Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Kỹ thuật sông và biển

VINWATER có một đội ngũ chuyên gia đủ năng lực và giàu kinh nghiệm trong giải quyết vấn đề này. Ngoài mảng dự án ven biển, VINWATER cung cấp dịch vụ tư vấn toàn diện trong lĩnh vực kỹ thuật sông ...

Cảng, đường thủy và phát triển đồng bằng châu thổ

Các chuyên gia của VINWATER có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực cảng, đường thủy và phát triển vùng đồng bằng ở cả trong nước và quốc tế.

Địa kỹ thuật

VINWATER có một đội ngũ các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực địa kỹ thuật được đã từng tham gia và chủ trì thực hiện các dự án liên ngành có tính chất và mức độ phức tạp đa dạng.

Phát triển năng lượng

VINWATER cung cấp các giải pháp phát triển năng lượng, sử dụng khả năng công nghệ và chuyên môn quốc tế trong quy hoạch và phát triển các dự án năng lượng có tính hiệu quả và cạnh tranh cao

Quản lý rủi ro do lũ lụt và thiên tai

VINWATER nhận thức rằng việc tham mưu hỗ trợ Việt Nam trong việc giải quyết những thách thức này là nhiệm vụ của mình

Kỹ thuật tài nguyên nước

Với kỹ năng và chuyên môn sẵn có, cùng với công nghệ tiên tiến cập nhật từ trường đại học TUDelft, VINWATER đã và đang nỗ lực góp phần vào sự thay đổi tiến bộ của ngành nước tại Việt Nam.

Quản lý tổng hợp tài nguyên nước

Quản lý tổng hợp tài nguyên nước (IWRM) là một quá trình xúc tiến việc phối hợp quản lý và phát triển các nguồn tài nguyên như nước, đất đai và các nguồn lực liên quan nhằm tối ưu hóa hiệu quả kinh ...

Kỹ thuật môi trường

VINWATER cung cấp cho khách hàng một giải pháp toàn diện trong việc bảo vệ môi trường; thực hiện các đánh giá tác động môi trường của một dự án đối với không khí, nước, đất và tiếng ồn ở khu vực dự ...